Current list is not complete {T}

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diakritisch_teken

In het Nederlands komen diakritische tekens niet zo heel vaak voor, en vanouds maakten basisscholieren er misschien pas mee kennis als ze Frans leerden. Dat zou kunnen verklaren waarom ze, ook in het Nederlands, meestal met de Franse naam worden aangeduid. De umlaut is natuurlijk vooral uit het Duits bekend. In de Limburgse dialecten komen diakritische tekens veel vaker voor. Zo bevat het Maastrichts in vrijwel iedere zin een diakritisch teken. In het Nederlands kent men:

* accent aigu: é * accent grave: è * trema: ë * umlaut: ü * accent circonflexe: ê * cedille: ç

Voor het gebruik van deze diakritische tekens, zie accenttekens in de Nederlandse spelling.

Tekens die niet in het Nederlands worden gebruikt zijn:

* ogonek: ę * háček of caron: ě * breve: ĕ * macron: ē * punt: ė * dubbel accent aigu: ű * tilde: ã * corona: ů * streep: ł

We komen vooral veel diakritische tekens tegen in talen die vroeger in een ander alfabet werden geschreven, zoals het Turks, dat vroeger in het Arabische en nu in het Latijns alfabet wordt geschreven. Ook het Tsjechisch en het Pools zijn hier voorbeelden van.

Het hanyu pinyin, het transliteratiesysteem van het Chinees gebruikt diakritische tekens om de toon van het woord aan te geven.